Jesteś tutaj

2014/2015

Publikacje:

Is high dose intravenous methylprednisolone pulse therapy in patients with Graves’orbitopathy safe? Piotr Miśkiewicz, Adrianna Kryczka, Urszula Ambroziak, Beata Rutkowska, Renata Główczyńska, Grzegorz Opolski, George Kahaly, Tomasz Bednarczuk; Endokrynol Pol 2014; 65 (5): 402–413 IF: 1,2; MNiSW: 15 pkt.

Przyznane Mini-granty studenckie (konkurs 2013/2014)

1. Ocena stężenia późnowieczornego kortyzolu w ślinie i testu hamowania z 1 mg deksametazonu u osób z przewlekłą chorobą nerek w 3, 4 i 5 stadium zaawansowania Anna Witowicz, Paweł Gajkowski

2. Rola witaminy D w programowaniu metabolicznym płodu poprzez wpływ na poziom osoczowego białka ciążowego (PAPP-A) oraz homocysteiny w zdrowej grupie kobiet ciężarnych w zależności od wskaźnika masy ciała BMI Adrianna Kryczka, Mikołaj Radziszewski

3. Neurokinina A i polipeptyd trzustkowy jako alternatywne do chromograniny A markery biochemicznej oceny progresji choroby u pacjentów leczonych długodziałającymi analogami somatostatyny, z nowotworami neuroendokrynnymi żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi (GEP-NEN) czynnymi i nieczynnymi hormonalnie Mikołaj Radziszewski, Adrianna Kryczka

Przyznane Mini-granty studenckie (konkurs 2014/2015)

1. Hipogonadyzm jako efekt niedoboru osteokalcyny u mężczyzn z cukrzycą typu 2 Agnieszka Witkowska, Anna Pasierb

2. Rola markerów apoptozy w ocenie czasu wolnego od progresji nowotworów neuroendokrynnych sporadycznych i w przebiegu zespołu MEN-1 leczonych oraz nieleczonych długodziałającymi analogami somatostatyny Mikołaj Radziszewski, Miłosz Matałowski

Uzyskane nagrody/wyróżnienia

1st Prize; A case report of 60-year-old man with depression and hypertension diagnosed with pheochromocytoma; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Kinga Brodzińska, Beata Rak

Czynny udział w konferencjach / kongresach / zjazdach

1. Zmiany skórne w przebiegu fakomatoz i zespołów gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej; I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”, Warszawa, 2015 Mikołaj Radziszewski

2. Zaburzenia naczyniowe w twardzinie układowej– obraz kliniczny, leczenie, rokowanie; I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”, Warszawa, 2015 Sylwia Gajda

3. Hirsutyzm i zmiany skórne o typie rogowacenia ciemnego u 21 letniej pacjentki z zespołem HAIR-AN; I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”, Warszawa, 2015 Marta Muszel, Kamil Wocial, Mikołaj Radziszewski

4. Ciąża a zaburzenia endokrynologiczne; Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Weekend z Ginekologią” Ewa Jańczyk

5. A 51-year-old woman with threatened hypometabolic crisis; 10th Białystok International Medical Congress, 2015 Jan Orlewski, Paweł Jerzy Bartnik, Joanna Kacperczyk

6. 45-year-old patient with multiple tumors and outbursts of aggresive behavior; 10th Białystok International Medical Congress, 2015 Jan Orlewski, Joanna Kacperczyk, Paweł Jerzy Bartnik

7. A comparison of pancreatic polypeptide and chromogranin A in biochemical assessment of the disease’s progression in patients with well-differentiated gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Mikołaj Radziszewski, Adrianna Kryczka, Anna Liszcz, Zbigniew Bartoszewicz, Dorota Kaczmarska-Turek, Agnieszka Kondracka

8. A case report of 60-year-old man with depression and hypertension diagnosed with pheochromocytoma; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Kinga Brodzińska, Beata Rak

9. Papillary thyroid carcinoma, primary hyperparathyroidism and idiopathic hyperandrogenism in 35-year-old obese female patient – case report; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Marta Muszel, Kamil Wocial

10. Hedinger’s syndrome in patient treated with peptide receptor radionuclide therapy; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Mikołaj Radziszewski

11. Multiple endocrine neoplasia type 1- cancer predisposition syndrome associated with cerebral palsy. A case report; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Radosław Pietrzak, Anna Pasierb

12. Hirsutism with HAIR-AN syndrome and features of acanthosis nigricans in 21-year-old female patient; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Kamil Wocial, Marta Muszel, Mikołaj Radziszewski

13. Cold-induced angina and ST-segment depressions in 22 years old female with pericardial effusion. Coronary artery spasm and Raynaud’s phenomenon as systemic vasospasm disorder; 11th Warsaw International Medical Congress 2015 Sylwia Gajda

14. A 75-year old woman with chronic diarrhea. Case report of celiac disease; 23rd International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, 2015 Mikołaj Radziszewski

15. A 21-year old woman with obesity, hirsutism, oligomenorrhoea and features of acanthosis nigricans; International Student's Medical Conference, Cracow 2015 Mikołaj Radziszewski, Marta Muszel, Kamil Wocial

Organizacja / współpraca przy organizacji konferencji naukowych

1. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błon śluzowych”, Warszawa, 2015

2. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Weekend z Ginekologią”, Warszawa, 2015

3. Organizacja warsztatów wraz z przygotowaniem materiałów dla uczestników w formie pytań sprawdzających i dodatkowych opisów przypadków, w ramach 11th Warsaw International Medical Congress 2015: „Emergencies in endocrinolgy, Part: 1; thyroid storm, myxedema coma, adrenal crisis”; Anna Liszcz, Ewelina Niedziałkowska, Aleksandra Różyk, Diana Wiligórska, Natalia Wiligórska, Anna Wolska, Mikołaj Radziszewski

4. Organizacja warsztatów wraz z przygotowaniem materiałów dla uczestników w formie pytań sprawdzających i dodatkowych opisów przypadków, w ramach 11th Warsaw International Medical Congress 2015: „Emergencies in endocrinolgy, Part: 2; catecholamine crisis, hypercalcemic crisis, hypocalcemic crisis, carcinoid crisis”; Anna Liszcz, Ewelina Niedziałkowska, Aleksandra Różyk, Diana Wiligórska, Natalia Wiligórska, Anna Wolska, Mikołaj Radziszewski